Mälardalens Taklag AB är specialister på Tätskikt samt Taksäkerhet. Vi hälsar er välkomna till oss med era tätskiktsfrågor. Vi har en komplett entreprenadavdelning med erfarna montörer. Vi är specialiserade på tätskikt för låglutande tak samt dolda tätskikt.

Vi erbjuder högklassiga tätskiktssystem baserade på SBS-produkter eller konvektionell 2-lagstäckning. Vi utför också isoleringsarbeten i samband med tätskiktsarbetena vid såväl nyproduktion, som vid renovering och omläggning av tak, gårdar och parkeringsdeck. Vi lägger dessutom sedum om man vill ha Gröna Tak.

När ni anlitar oss får ni en entreprenör som är:

  • Auktoriserad SEALECO entreprenör
  • Licensierade av CW Lundberg på Taksäkerhet
  • Anslutna till Tätskiktsgarantier i Norden AB Exponerade tätskikt samt Dolda Tätskikt.
  • BAS P SAMT BAS U UTBILDADE

Alla montörer har HETA ARBETEN, SÄKRA LYFT LICENSER OCH SNÖSKOTTNINGSLICENSER.

Mälardalens Taklag är KAM-CERTIFIERADE. Kvalitets, Arbetsmiljö och Miljöledningssystem. Certifieringen är utförd av ASKENGREN&CO.