Inbyggda tätskikt används i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer. Att byta inbyggda material är kostsamt och därför ställs stora krav på tätskiktet. Våra tätskikt är baserade på SBS-modifierad asfalt och anpassade till svenska förhållanden. De är av hög kvalitet och har lång livslängd.
Läs mer på Icopals hemsida: