Siplast Primaflex är ett P-märkt 1-lags tätskiktssystem för låglutande tak av mycket hög kvalitet som klarar vårt tuffa nordiska klimat utan problem. Det kan läggas på de flesta underlag. I gröna tak fungerar det även utmärkt som inbyggt tätskikt.

Lång livslängd

Tätskikten är uppbyggda av SBS-modifierad bitumen på en kraftig stomme av polyester- och glastrådar. SBS är en polymer som gör materialet smidigt och töjbart ända ned till -20ºC. Därmed kan tätskiktet ta upp rörelser i underlaget samt utsättas för isbildning och höga vindlaster utan att brista. Utifrån dessa egenskaper och praktiska erfarenheter, bedöms Primaflex ha en livslängd på cirka 40 år.

Nyhet – Primaflex Noxite renar luften

Primaflex Noxite har samma goda och välbeprövade grundegenskaper som övriga produkter i systemet. Dessutom bidrar Noxite till en bättre miljö genom att rena luften från farliga kväveoxider, NOx.

Transporter är den största källan till NOx-utsläpp som orsakar hälsoproblem, försurning samt bidrar till bildandet av giftigt marknära ozon. Primaflex Noxite har ett ytskikt täckt av titandioxid som med hjälp av solljus omvandar kväveoxid till ofarligt nitrat, under takets hela livslängd.

Marknadens mest omfattande garanti

Våra auktoriserade takentreprenörer utbildas kontinuerligt på våra produkter. På arbeten utförda med Primaflex tätskikt kan de lämna 10+5 års tätskiktsgaranti från Tätskiktsgarantier i Norden AB. 

De första 10 åren omfattar garantin både skador i tätskiktet och följdskador i byggnaden. Oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. Till det kommer ytterligare 5 års materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett fristående försäkringsbolag och premien är förbetald.