Takskottning ska planeras och utföras för att förhindra att snö och is kan falla från taket och skada person eller egendom eller att tak, takkonstruktion eller dess taksäkerhetsutrustning kan skadas på grund av överbelastning.

Gör alltid en riskanalys beträffande rasrisk av snö och is samt inför arbete med takskottning.

Krav vid snöskottning på tak

Tak kan behöva skottas från snö och is av tre grundläggande skäl

  • Risk för överbelastning av tak eller utrustning/anordning på tak
  • Risk för att vatten ska tränga in under takmaterial/tätskick i samband med tö.
  • Risk för att snö och is ska falla ner och ska personer eller egendom nedanför tak

Tänk på att

Fallande istappar kan sprätta iväg långt när den träffar mark. Sätt avstängningar på betryggande avstånd från fasad.

Använd stabila, täta och tunga avstängningar på marken så att personer inte kan ta sig förbi dessa. Övervaka passage genom öppningar.

Snörasskydd kan användas som förankring av personlig fallskyddsutrustning. Använd dock företrädesvis gångbrygga eller ovanför placerade snörasskydd som förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning. Snörasskydd med högsta tillåtna snömängd kan deformeras något vid användning. Försök avlasta kraftigt belastade snörasskydd innan de belastas som fotstöd av person.

Var alltid extra förankrad vid vistelse vid takytterhörn för att minska risken för pendelfall.

Snöns densitet (tyngd) kan variera på tak. Driven snö har högre densitet än snö som fallit rakt ner. Densiteten ökar under ju längre den ligger och framför allt vid senvintern.